Lars Ag­nar Hjel­me­set

Finansavisen - Sport og fritid - - SEILING -

„„Født: „„Klub­ber:

18. august 2001.

Gjel­ler­åsen IF (langrenn) og Nit­te­dal IL (fri­idrett).

Tre me­dal­jer fra Hoved­lands­ren­net i langrenn, sølv 3.000 me­ter ung­doms-ol. som mang­ler er en fem kilo­me­ter lang rulle­ski­løy­pe. To kilo­me­ter er litt for kort.

„„Me­rit­ter: Rek­ker mye

Odd-bjørn ro­ser ofte kona Eli­sa­beth for å gjø­re det mes­te hjem­me, men fa­ren er ab­so­lutt til­ste­de for bar­na.

– Eli­sa­beth og jeg vil gi bar­na en trygg opp­vekst. Det var det jeg had­de. Fat­ter’n ga meg nok ikke så man­ge tre­nings­tips, men mut­ter’n og fat­ter’n stil­te opp. Eli­sa­beth og jeg leg­ger til ret­te. Så vil vi

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.