Odd-bjørn Hjel­me­set

Finansavisen - Sport og fritid - - SEILING -

„„Født: „„Klubb: „„Bo­sted:

6. de­sem­ber 1971.

Fjell­hug/ver­ei­de Hy­en IL.

Nit­te­dal (opp­vekst på gård sam­men med tre søs­ken i San­da­ne i Nord­fjord, yngste­bro­ren Roar Hjel­me­set er lands­lags­tre­ner i langrenn). Gift med Eli­sa­beth, har bar­na Marthe Jo­hanne (13), Lars Ag­nar (16) og Ida Char­lot­te (22). Spon­sor­sjef i Ba­ma, sports­kom­men­ta­tor i TV 2.

„„Si­vil sta­tus: „„Yrke: „„Me­rit­ter:

Vm-gull 50 kilo­me­ter 2007 og sta­fett 2001, 2005, 2007 og 2009. Ol-sølv sta­fett 2010. Ol-bron­se 50 kilo­me­ter klas­sisk 2002. VMbron­se 10 kilo­me­ter klas­sisk 1999, 15 kilo­me­ter klas­sisk 2001 og 50 kilo­me­ter klas­sisk 2005. 9 Nm-gull. 8 en­kelt­sei­re i ver­dens­cu­pen. 2 NMbron­se i fri­idrett. Ege­bergs Aeres­pris.

800 me­ter – 1.53.01. 1500 me­ter – 3.55.99. 3000 me­ter – 8.23. 3000 me­ter hin­der – 8.54.

„„Per­ser:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.