Is­klar Norse­man Xtre­me Triathlon

Finansavisen - Sport og fritid - - TRIATLON -

„„Førs­te gang ar­ran­gert i 2003 med Hårek Stran­heim som ini­tia­tiv­ta­ker. Vin­ner­ti­den i 2003 var på 12 ti­mer og 48 mi­nut­ter.

„„Star­ter med 3,8 kilo­me­ter svømming i Har­dan­ger­fjor­den, fort­set­ter med 180 kilo­me­ter sykling fra Eid­fjord til Aust­bug­de i Tinn og av­slut­tes med et ma­ra­ton­løp og mål på Gausta­top­pen. „„246 del­ta­ke­re fra 36 uli­ke na­sjo­ner stil­te til start. 17 kvin­ner og 143 her­rer fikk sort trøye, 13 brøt og 73 fikk hvit trøye.

„„2017–vin­ner­ne i dame– og herre­klas­sen, An­ne Ne­vin og Lars Chris­ti­an Vold, sat­te løype­re­kor­der på hen­holds­vis 12 ti­mer, 4 mi­nut­ter og 18 se­kun­der og 9 ti­mer, 52 mi­nut­ter og 3 se­kun­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.