Bridge­prof­fe­ne

Finansavisen - Sport og fritid - - BRIDGE -

„„På ver­dens­ba­sis er det 200-300 spil­le­re som liv­na­erer seg av brid­ge. Prof­fe­ne spil­ler på lag med stein­rike spon­so­rer som li­ker å se sin navn høyt oppe på re­sul­tat­lis­te­ne. Løn­nin­ge­ne va­rier stort og de best be­tal­te tur­ne­rin­ge­ne er de tre Na­tio­nals i USA der de bes­te spil­ler­ne tje­ner inn­til 30.000 kro­ner om da­gen pluss even­tu­el­le bo­nu­ser. „„Nor­ges og kan­skje ver­dens bes­te bridge­par, Tor Hel­ness og Geir Helge­mo, har meldt over­gang til Mona­co, og spil­ler på la­get til ei­en­doms-mil­li­ar­da­eren Pier­re Zim­mer­mann. Hel­ness og Helge­mo spil­ler brid­ge over hele ver­den, og cash­er inn rundt 2 millioner kro­ner hver fra Zim­mer­mann hvert enes­te år. „„Den tred­je nors­ke stjerne­spil­le­ren Boye Bro­ge­land har kon­trakt med den tid­li­ge­re op­sjons­meg­le­ren John Diamond i USA, der han spil­ler i par med aren­da­lit­ten Es­pen Lin­dquist. I Eng­land og Nor­ge er Bro­ge­land også ofte å se på la­ge­ne til Si­mon Gil­lis og Ru­ne Hau­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.