Ragn­hilds tips til Hytte­plan­mila

Finansavisen - Sport og fritid - - LØPING -

„„Star­te for­sik­tig de førs­te 3 km, finn god flyt. „„Set­te opp far­ten litt mel­lom 3 og 7 km.

„„De sis­te 3 km gjør all­tid vondt li­ke­vel.

„„Lurt å gå gjen­nom løy­pa på for­hånd og me­mo­re­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.