Hvor­for kom ikke per­sen før?

Finansavisen - Sport og fritid - - LØPING -

„„1.

Ikke god nok kon­dis til å løpe ras­ke­re enn 3.30 på flat­mark over tid.

Er ikke fy­sisk sterk nok i bena.

For lite struk­tur i tre­nin­gen.

Er ikke men­talt sterk nok.

Drik­ker for mye al­ko­hol.

Vei­er for mye.

For de­fen­siv på løps­da­gen.

„„2. „„3. „„4. „„5. „„6. „„7.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.