Ar­ne Post

Finansavisen - Sport og fritid - - LØPING -

20. sep­tem­ber 1983

Tors­hov­da­len i Oslo (er fra Ski)

Sam­bo­er med Ida Bergs­løk­ken Royal Sport og Kjels­ås IL (lan­g­renn) Fi­nan­ci­al con­trol­ler i So­lon Eien­dom AS 2 Vm-gull in­di­vi­du­elt i vin­ter­triat­lon, 1 Em-gull in­di­vi­du­elt i vin­ter­triat­lon, 5 NM gull vin­ter­triat­lon, konge­po­kal vin­ter­triathlon 2006, Nm-me­dal­jer i lan­g­renn, duat­lon og fri­idrett. Vin­ner av Birke­bei­ner­lø­pet 2000 og 2007. Vin­ner av Birke­bei­ner­trip­pe­len 2004, 2006, 2007, 2011 og 2015. Vin­ner av Fi­nans­avi­sen­ren­net 2011, 2012 og 2013.

– Jeg var med på det som pas­set inn og var ofte hjel­per for de and­re un­der kon­kur­ran­se­ne. Knakk noen en stav, gav jeg bort den ene av mine.

Si­vil­øko­no­men med til­leggs­ut­dan­ning in­nen re­vi­sjon ar­bei­det først for ett av

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.