Andreas Grø­gaards ut­styrs­tips

Finansavisen - Sport og fritid - - VINTERLØPING -

„„Ter­rengs­ko med myk gum­mi og grovt møns­ter. Sko med pig­ger til de ver­ste is­da­ge­ne, gjer­ne ved å pig­ge opp bruk­te sko.

„„Gå opp en halv sko­stør­rel­se.

„„Ull­sok­ker el­ler tek­nis­ke sok­ker. Bom­ull er

full­sten­dig tabu.

„„Lag på lag med kla­er, gjer­ne tynn mik­ro-fle­ece un­derst. Igjen: Bom­ull er tabu. Vind­tett og tek­nisk yt­ter­jak­ke.

„„Lue og hans­ker er et must. Gjer­ne vot­ter på de

kal­des­te da­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.