Andreas Grø­gaards løpe­tips

Finansavisen - Sport og fritid - - VINTERLØPING -

„„Bruk vin­te­ren til mengde­tre­ning med lav

in­ten­si­tet.

„„In­ter­val­ler og and­re har­de øk­ter bør tas in­nen­dørs, gjer­ne på trede­møl­le.

„„Løp med kor­te­re steg, og vek­ten godt frem­me. „„Be­regn eks­tra tid til opp­var­ming.

„„Hold mo­ti­va­sjo­nen oppe gjen­nom løpe­av­ta­ler, og gjer­ne ved å plot­te inn et løp i var­me­re strøk tid­lig på vår­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.