Skrur fluor­inn­hol­det i va­e­ret

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGETS -

Swix’ ny­es­te fes­te­voks, VX63, er prop­pet med fluor. Vok­sen eg­ner seg best på ny­snø fra 0 til 2 gra­der, mens den skal fun­ge­re godt på om­dan­net snø med tem­pe­ra­tu­rer fra 0 til 4 gra­der. Iføl­ge Swix er VX63 en sis­te­lags fes­te­voks med eks­tra­or­di­na­ere egen­ska­per ved vans­ke­li­ge for­hold. Ski­smø­rings­pro­du­sen­ten hev­der at når tem­pe­ra­tu­ren lig­ger rundt null gra­der, spo­re­ne er speil­blan­ke, det er litt snø i luf­ten, når nes­ten in­gen­ting fun­ker og «alle» vel­ger sta­king, da har VX63 som top­ping på klis­te­ret KN33 gitt vel­dig bra ski og like bra glid som de som sta­ker har.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.