Nytt fel­le­s­ki­kon­sept

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGETS -

Ny­etab­ler­te Ski­fel­la dri­ver med salg av løs­fel­ler, men sel­ska­pet om­gjør også ek­sis­te­ren­de lang­renns­ski til fel­le­ski. For å kun­ne in­te­gre­re fel­ler i ek­sis­te­ren­de ski fre­ser de ut et styk­ke av ski­ens såle­ma­te­ria­le. Ved å kon­ver­te­re ek­sis­te­ren­de smøre­ski til fel­le­ski spa­rer en iføl­ge Ski­fel­la både pen­ger og mil­jø­et. Smøre­frie ski med in­te­grer­te fel­ler skal va­ere en god løs­ning for alle som øns­ker å kom­me seg ut på ski, da fel­le­ski gir spi­ker­fes­te og su­perglid på nes­ten all slags føre. Ski­fel­la kan spe­sial­til­pas­se plas­se­ring og stør­rel­se på fel­len av­hen­gig av spenn og lø­pe­rens fer­dig­het og be­hov.

Foto: FELLESKIA

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.