Svart re­vo­lu­sjon

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGETS -

En ny­kom­mer på klis­ter­fron­ten, KN33 Nero, er iføl­ge Swix et re­vo­lu­sjo­ne­ren­de klis­ter med en svart in­gre­di­ens som har gitt im­po­ne­ren­de re­sul­ta­ter. Klis­te­ret pas­ser best på skif­ten­de snø­for­hold og skal va­ere ef­fek­tivt når det gjel­der å re­du­se­re ri­si­ko­en for ising. Iføl­ge Swix sam­ler klis­te­ret be­ty­de­lig mind­re skitt fra snø­en enn tra­di­sjo­nelt klis­ter.

Foto: SWIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.