Lett­vek­ter fra Gar­min

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGETS -

Gar­min har ut­vik­le tet nytt­na­vi­ge­ring s verk­tøy i pro­dukt­ut­vi­del­se nav den an­er­kjen­te in­reach-se­ri­en. in­reach Miniv­eier kun 100 gram, men kom­mer li­ke­vel med glo­bal­tekst­mel­ding s funk­sjon, in­ter­ak­tivt SOS og G PS-og kom­pass­funk­sjo­ner. Pri­sen er på 3.799 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.