Fiks fes­te i fart

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGET -

Rotte­fel­la MOVE Switch Kit

for NIS 1.0 gir deg mu­lig­he­ten til å flyt­te bin­din­gen for bed­re fes­te og bed­re glid, uten å ta av deg ski­ene. Med litt øvel­se kan du til og med jus­te­re bin­din­gen i fart; vri Switch­en for å flyt­te bin­din­gen frem­over for bed­re fes­te, el­ler bak­over for bed­re glid. Per­fekt til både voks og fel­le­ski, me­ner produsenten. Pri­sen er 1.499 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.