Når sko er dop

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGET -

Nike Zoom Va­por­fly 4%

er utvil­somt kon­gen av ma­ra­tons­ko. Det­te er sko­en som alle ma­ra­ton­lø­pe­re nå skal ha og Nike kla­rer fore­lø­pig ikke å hol­de tritt med etter­spør­se­len.

Da Eliu­de Kipchoge sat­te sin utro­li­ge ma­ra­ton­ver­dens­re­kord på 2.01.39 i Ber­lin had­de han na­tur­lig­vis Va­por­fly 4% på bei­na. Og pri­sen på 1.550 kro­ner er hel­ler ikke spe­si­elt av­skrek­ken­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.