Ato­mic og K2 best i mot­bak­ke

Finansavisen - Sport og fritid - - TOPPTUR -

Test­per­sone­ne ble bedt om å ran­ge­re ski­ene på en ska­la fra en til fem ba­sert på egen­ska­pe­ne i mot­bak­ke. Her var det sva­ert vans­ke­lig å skil­le mel­lom mo­del­le­ne po­eng­mes­sig og alle ski­ene fun­ger­te sva­ert godt opp­over.

Ski­en fra K2, Ato­mic og Ros­sig­nol ut­mer­ket seg imid­ler­tid som spe­si­elt vel­eg­ne­de i mot­bak­ke.test­kri­te­ri­ene var ba­lan­se, alt­så hvor lett det var å kon­trol­le­re ski­en i mot­bak­ke med fel­ler, samt ven­ding, hvor godt ski­en lot seg kon­trol­le­re i mot­bak­ke i brat­te heng.

Mot­bakke­fa­vo­ritt: Ato­mic fikk også skryt for å ha la­get gode og til­na­er­met lyd­løse fel­ler til Back­land-ski­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.