Se­ven sum­mits

Finansavisen - Sport og fritid - - FJELLTUR -

„„Klat­re­ren richard Bass lan­ser­te ide­en om ut­ford­rin­gen The Se­ven Sum­mits på 1980-tal­let. „„The Se­ven Sum­mits er sam­lin­gen av de syv høy­es­te fjel­le­ne på våre syv kon­ti­nen­ter.

„„Siden 80-tal­let har ca. 400 per­soner full­ført Se­ven Sum­mits, hvor­av ni nors­ke (bl.a. Ceci­lie Skog, ran­di Skaug og tore Sun­de-ras­mus­sen). tor­kjel Hur­tig (28) ble i fjor Nor­ges yngs­te til å full­fø­re ut­ford­rin­gen ba­sert på Bass’ lis­te.

„„i se­ne­re tid har klatre­le­gen­den rein­hold Mess­ner lan­sert en an­nen va­ri­ant til Bass’ lis­te, hvor Aust­ra­lias Mont Kosciuszko er byt­tet ut med Ny-gui­neas’ Pun­cac Jaya (Car­tensz py­ra­mi­den). i til­legg inn­går fjel­le­ne Acon­ca­gua (Sør-ame­ri­ka), El­brus (Euro­pa), Kili­man­ja­ro (Afri­ka), De­na­li (Nord-ame­ri­ka) og vin­son Mas­sif (An­tark­tis).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.