Nor­rø­na lan­se­rer ski­bril­ler

Finansavisen - Sport og fritid - - GADGETS -

Den tra­di­sjons­rike ut­styrs­pro­du­sen­ten

Nor­rø­na tar ste­get inn i et nytt seg­ment og lan­se­rer ski­bril­ler ved inn­gan­gen til årets se­song. Bril­le­ne er i Lo­fo­ten-se­ri­en og er et re­sul­tat av fle­re års in­tern­ut­vik­ling og uten­dørs tes­ting. Bril­le­ne kom­mer med tre uli­ke Zeiss-lin­ser med Uv-be­skyt­tel­se, samt antiri­pe- og dugg­be­legg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.