TEST­PA­NE­LET:

Finansavisen - Sport og fritid - - TOPPTUR -

Knut-erik TESS­NES (48)

„„Vekt: 84 kg. „„Høy­de: 175 cm. „„Base: Vågå, Opp­land. „„Bak­grunn: Har ar­bei­det full­tid med fri­lufts­liv i 25 år. Har gått på topp­tu­rer på ski siden 1999 og del­tatt i fle­re skites­ter, dri­ver egen leir­sko­le, ar­bei­der som guide og in­struk­tør for Gjende­guid­en. „„Test­fa­vo­ritt: Ros­sig­nol Se­ek 7.

KJELL Erik rein­hardt­sen (37)

„„Vekt: 100 kg. „„Høy­de: 190 cm. „„Base: Opp­dal, Trøn­de­lag. „„Bak­grunn: Har ar­bei­det som fjell­guide og ski­in­struk­tør i en år­rek­ke. Ar­bei­der som guide for Gjende­guid­en og er fri­lufts­fo­to­graf. Har rundt 70 da­ger på ski i året. „„Test­fa­vo­ritt: Black Crows Camox.

OLE Jo­han Saet­her (58)

„„Vekt: 82 kg.

„„Høy­de: 190 cm.

„„Base: Ån­dals­nes, Mø­re og Roms­dal. „„Bak­grunn: Pen­sjo­nert of­fi­ser fra For­sva­ret. Er med­lem av Roms­dal Fjell red­nings­grup­pe og e rens v a ert ha­bil fjell­klat­rer. Full­før­te Norse­man i 2016 og gikk 50.000 høyde­me­ter med topp­tur­ski i fjor. „„Test­fa­vo­ritt: Dy­nas­tar My­thic.

iver Lund AAK­RE (24)

„„Vekt: 75 kg „„Høy­de: 179 cm. „„Base: Lom, Opp­land „„Bak­grunn: Guide og in­struk­tør i sel­ska­pet Fyrst og fremst. Har rundt 80 da­ger på topp­tur­ski i året. Sat­set ak­tivt på lang­renn frem til 18-års­al­de­ren.

„„Test­fa­vo­ritt: Ros­sig­nol Se­ek 7 og Black Crows Camox

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.