Ste­reo Wolve­ri­ne*

Finansavisen - Sport og fritid - - TOPPTUR -

Dønn sta­bil Su­per G-ski som gir god ski­fø­lel­se. Kre­ver en del av kjø­re­ren og man har for­del av å ha tek­nik­ken i or­den, men fun­ge­rer sva­ert godt på hardt og jevnt un­der­lag. Den­ne er som skapt for høy fart og er lett å set­te i svin­ger. En bra topp­tur­ski for de som har råd til den. Noen av test­per­sone­ne er usik­re på hvor­dan den­ne vil­le fun­gert i løs­snø. En an­nen sy­nes ski­en opp­lev­des over­ras­ken­de tung å gå med. Full pott i sving­ka­te­go­ri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.