Die Welt

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

Do­nald Trumps alene­gang i klima­po­li­tik­ken har gitt en opp­munt­ring til man­ge stats­le­de­re som øns­ker å etter­lig­ne ham. Der­for tru­er FNs klima­kon­fe­ran­se COP24 med å bli en fias­ko. Det kan ikke nye mil­li­ar­der fra Tysk­land for­and­re på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.