Pas­sa­sjer­vekst for Ryanair

Finansavisen - - NORGES BANK-RAPPORT -

Ryanairs pas­sa­sjer­tra­fikk økte i no­vem­ber med 11 pro­sent fra sam­me må­ned i fjor – in­klu­dert øster­riks­ke Lau­da­mo­tion, der det irs­ke lav­pris­fly­sel­ska­pet kjøp­te 75 pro­sent tid­li­ge­re i år.

In­klu­dert Lau­da­mo­tions 0,3 mil­lio­ner kun­der end­te to­ta­len for Ryanair på 10,4 mil­lio­ner, opp fra 9,3 mil­lio­ner for et år si­den.

Ale­ne had­de Ryanair en pas­sa­sjer­tra­fikk­vekst på 8 pro­sent til 10,1 mil­lio­ner og en ka­bin­fak­tor på 96 pro­sent. Lau­da­mo­tions ka­bin­fak­tor end­te på 93 pro­sent.

Foto: NtB ScaN­pix

FLYR FLE­RE: Ryanair og Lau­da­mo­tion re­gist­rer­te 10,4 mil­lio­ner kun­der i no­vem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.