StrongPoint byt­ter fi­nans­di­rek­tør

Finansavisen - - NORGES BANK-RAPPORT -

StrongPoint har ut­nevnt Hil­de Horn Gi­len til ny fi­nans­di­rek­tør, opp­ly­ser sel­ska­pet i en mel­ding. Til­tre­del­se er satt til 18. fe­bru­ar 2019.

Gi­len kom­mer fra til­sva­ren­de stil­ling i Ahl­sell Nor­ge, der hun har va­ert si­den 2014.

Tid­li­ge­re har hun va­ert i Kongs­berg Grup­pen, blant an­net som fi­nans­di­rek­tør i Kongs­berg Oil & Gas Tech­no­lo­gies, og i PwC.

Når Gi­len til­trer, går nå­va­eren­de fi­nans­di­rek­tør i StrongPoint, An­ders Nil­sen, over i stil­lin­gen som kon­sern­di­rek­tør for regn­skap, con­trolling og IT.

Foto: StRoNgpoiNt

TIL NY ROLLE: an­ders Nil­sen, nå­va­eren­de fi­nans­di­rek­tør i Strongpoint.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.