THE WALL STREET JOURNAL

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

Do­nald Trumps vå­pen­hvi­le i han­dels­kri­gen med Ki­na er gode ny­he­ter for ame­ri­kansk øko­no­mi og ame­ri­kans­ke ar­beids­ta­ge­re. Pau­sen vi­ser at både USA og Ki­na for­står føl­ge­ne av en kald krig på det øko­no­mis­ke om­rå­det. Trump må ha vekst for å sik­re gjen­val­get. Kine­ser­ne tren­ger også vekst, og er i til­legg be­kym­ret for sitt eget gjelds­nivå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.