Meg­ler­hus ser Aker-re­kyl

Finansavisen - - GATEKAMPER MOT SKATTEOMLEGGING -

Spare­Bank 1 Mar­kets har opp­gra­dert sin an­be­fa­ling for Aker-ak­sjen til kjøp og gitt den et kurs­mål på 580 kro­ner, mel­der TDN Di­rekt.

Iføl­ge ny­hets­tje­nes­ten me­ner meg­ler­hu­set at Aker­ak­sjen bur­de pres­te­re bed­re enn and­re i en mar­keds­inn­hen­ting, med hen­vis­ning til at den er ned 30 pro­sent si­den 1. ok­to­ber.

Tirs­dag end­te Aker-ak­sjen på 514,00 kro­ner på Oslo Børs, etter å ha blitt hand­let opp 0,4 pro­sent. Tross ned­gan­gen de se­nes­te må­ne­de­ne, er ak­sjen opp 32,3 pro­sent hit­til i 2018.

FOtO: NtB ScAN­pix

VENTES OPP IGJEN: Kjell in­ge Røk­ke-kon­trol­ler­te Aker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.