Mor­gan St­an­ley størst i Oslo

Finansavisen - - GATEKAMPER MOT SKATTEOMLEGGING - Tdn di­rekT

Mor­gan St­an­ley var det størs­te meg­ler­hu­set på Oslo Børs i no­vem­ber med en mar­keds­an­del på 13,4 pro­sent av den to­ta­le om­set­nin­gen, vi­ser sta­ti­stikk fra Oslo Børs.

Mer­rill Lynch var nest størst med 11,4 pro­sent, etter­fulgt av DNB med 8,6 pro­sent.

Den to­ta­le om­set­nin­gen var på 216,35 mil­li­ar­der kro­ner.

Målt i an­tall trans­ak­sjo­ner var også Mor­gan St­an­ley størst med en mar­keds­an­del på 14,3 pro­sent, mens Mer­rill Lynch var nest størst med 14,0 pro­sent.

FOtO: iváN KveR­Me

SOM I OK­TO­BER: topp tre i no­vem­ber var de sam­me som i ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.