Hiddn vil gjø­re skri­ve­re sik­re­re

Finansavisen - - LIVE INTERNATIONAL-EMISJON -

Hiddn So­lu­tions har inn­le­det et sam­ar­beid med Office Ma­na­ge­ment, mel­der sel­ska­pet.

Sam­ar­bei­det går ut på at par­te­ne sam­men skal til­by sik­re og GDPR-kom­pa­tib­le kryp­te­rings­løs­nin­ger for fler­funk­sjons­skri­ve­re.

«Vi er gla­de for å inn­le­de et sam­ar­beid med Office Ma­na­ge­ment etter­som fler­funk­sjons­skri­ve­re i dag er an­sett som et av de sva­kes­te led­de­ne i sik­rin­gen av sen­si­tiv in­for­ma­sjon mot kom­pro­mit­te­ring og ty­ve­ri,» he­ter det i en ut­ta­lel­se fra Hiddn-sjef Carl Es­pen Wolle­bekk.

Iføl­ge Hiddn es­ti­me­res det at det i dag fin­nes 80.000–100.000 f ler­funk­sjons­skri­ve­re i Nor­ge.Fa

Foto: HEn­rik CHar­lESEn

NYTT SAM­AR­BEID: For Hiddn So­lu­tions og adm. di­rek­tør Carl Es­pen Wolle­bekk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.