Ny sjef i Gram Car Car­rie­rs

Finansavisen - - RAPPORT FRA EUROPAKOMMISJONEN - Fa

Ge­org A. Whist (47) er an­satt som ny adm. di­rek­tør i Gram Car Car­rie­rs i Oslo, mel­der ship­ping­avi­sen Tra­deWinds.

Whist, som kom­mer fra Haf­nia Tan­kers i Kø­ben­havn, over­tar job­ben etter ve­te­ra­nen Karl Terje­sen (66), som slut­ter etter 13 år i job­ben.

Pla­nen er at Terje­sen skal fort­set­te i en råd­gi­ver­rol­le i re­de­ri­et, som kon­trol­le­rer en flå­te på 18 bil­skip.

Før han kom til skips­re­der Pe­ter D Gram i 2005 ar­bei­det Terje­sen i 25 år i Höegh Auto­li­ners.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.