Sto­re olje­pris­sving­nin­ger

Finansavisen - - RÅVARER KRAFT - CHRISTER TEIGEN

Etter å ha blitt hand­let til rundt 62 dol­lar fa­tet ons­dag, falt Brent-kon­trak­ten ned til rundt 58,60 dol­lar fa­tet rundt lunsj­ti­der tors­dag. I lø­pet av etter­mid­da­gen løf­tet den seg opp til over 60 dol­lar fa­tet igjen. År­sa­ke­ne til svin­gin­ge­ne var ut­ta­lel­ser i for­bin­del­se med OPEC-mø­tet i Wi­en. Pri­sen falt kraf­tig da energi­mi­nis­te­ren i Saudi-Ara­bia, iføl­ge Li­vesquawk, sa at det ikke var en av­ta­le på plass ennå, og ute­luk­ket ikke at de ikke ble eni­ge om pro­duk­sjons­kutt. Se­ne­re på da­gen sa et OPEC-de­le­gat til Reuters at OPEC var eni­ge om en ten­ta­tiv av­ta­le, men at de ikke var eni­ge om hvor mye som skul­le kut­tes. I til­legg ble olje­pri­sen tors­dag tyn­get av kraf­tig ned­gang i ak­sje­mar­ke­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.