Ret­tel­se

Finansavisen - - AXACTOR KJØPER MISLIGHOLDT PORTEFØLJE -

I gårs­da­gens ar­tik­kel «Vil stan­se kon­kurs», til­la Fi­nans­avi­sen ad­vo­kat Hå­vard Wi­ker i Ro Som­mer­nes, som re­pre­sen­te­rer boet i Gar­der­moen Re­si­den­ce, to på­stan­der som var re­fe­rert fra en kjen­nel­se i Bor­gar­ting lag­manns­rett. Det var feil. Det var ad­vo­kat Es­pen Rag­nar Ha­mar hos Kva­le, som re­pre­sen­ter­te sel­ska­pet Gar­der­moen Re­si­den­ce, som kom med an­førs­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.