Mil­li­ard­bot til Whirl­pool

Finansavisen - - AMERIKANSKE JOBBTALL - Fa

Seks hvi­te­vare­pro­du­sen­ter har fått bø­ter på til sam­men 189 mil­lio­ner euro av frans­ke kon­kur­ranse­myn­dig­he­ter på grunn av ulov­lig pris­sam­ar­beid, mel­der Bloom­berg News.

Den størs­te bo­ten fikk Whirl­pool, som må be­ta­le 56 mil­lio­ner euro. I til­legg fikk Whirl­pool-eide Inde­sit 46 mil­lio­ner euro i bot. Svens­ke Electro­lux slapp unna med 48 mil­lio­ner euro.

Bø­te­ne kom­mer etter at det kom frem at hvi­te­vare­pro­du­sen­te­ne på hem­me­li­ge mø­ter av­tal­te pri­ser på hus­hold­nings­ap­pa­ra­ter som fry­se­re og opp­vask­ma­ski­ner, i åre­ne 2006 til 2009.

Electro­lux er også un­der etter­forsk­ning av frans­ke kon­kur­ranse­myn­dig­he­ter i en an­nen på­gå­en­de sak. De tre and­re bøt­lag­te sel­ska­pe­ne er BHS, Can­dy Ho­over og Eber­hardt Fre­res.

FOtO: IváN Kver­me

FOR­NøyD: Her­bjørn Han­son i Nor­dic Ame­ri­can Off­shores.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.