Kraf­tig olje­pris­opp­gang

Finansavisen - - BØRS & MARKEDER - CHRISTER TEIGEN

Etter en tøff uke for olje­in­ves­to­rer, kun­ne de pus­te ut i ukens sis­te børs­dag. Det to da­ger lan­ge OPEC-mø­tet re­sul­ter­te i at olje­kar­tel­lets med­lem­mer, samt de al­li­er­te lan­de­ne, sam­let vil kut­te 1,2 mil­lio­ner fat pr. dag for å unn­gå over­til­bud av olje i ver­dens­mar­ke­det og yt­ter­li­ge­re pris­ned­gang. OPEClan­de­ne vil stå for 800.000 fat, mens de al­li­er­te kut­ter 400.000 fat. Ny­he­ten før­te til at Brent-kon­trak­ten steg fra rundt 60 dol­lar til rundt 62,90 dol­lar fa­tet. WTI-kon­trak­ten ble fre­dag etter­mid­dag hand­let til rundt 53,60 dol­lar fa­tet. Equi­nor-kur­sen steg rundt 4 pro­sent, mens Aker BP-kur­sen var opp rundt 6 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.