Eks­port­by­ks for opp­dretts­laks

Finansavisen - - KINA SATSER FORNYBART IGJEN -

Gjen­nom­snitt­lig eks­port­pris var 66,66 kro­ner pr. kilo fersk el­ler kjølt opp­dretts­laks i uke 1, opp 2,3 pro­sent fra fore­gå­en­de uke, opp­ly­ser Sta­tis­tisk sen­tral­byrå.

Norsk eks­port av fersk el­ler kjølt opp­dretts­laks var i pe­rio­den 12.098 tonn, opp 31,8 pro­sent fra fore­gå­en­de uke.

Eks­por­ten av fryst laks var 95 tonn, ned 20,8 pro­sent, til en pris på 66,29 kro­ner pr. kilo, som ut­gjør en opp­gang på 14,7 pro­sent.

Pri­sen opp­dret­te­re får be­talt, er van­lig­vis rundt 1,50 kro­ner la­ve­re pr. kilo enn SSB-pri­sen, iføl­ge Ma­ri­ne Harve­sts «Sal­mon Far­ming In­dustry Hand­book 2018».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.