Ame­ri­kansk flag­ging i SR-Bank

Finansavisen - - RØE ISAKSEN ØNSKER VEKST I MINERALNAERINGEN - Fa

Ame­ri­kans­ke Po­la­ris Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment har solgt seg ned og for­bi flag­ge­gren­sen på 5 pro­sent i Spa­reBank 1 SR-Bank, og se­ne­re kjøpt seg opp igjen og der­med pas­sert sam­me flag­ge­gren­se en gang til, frem­går det av børs­mel­din­ger.

For­valt­nings­sel­ska­pet solg­te tirs­dag 153.055 SR-Bank­ak­sjer, og gikk der­med fra en ei­er­an­del på 5,057 pro­sent til 4,997 pro­sent i spare­ban­ken.

Ons­dag kjøp­te Po­la­ris så 37.652 SR-Bank-ak­sjer. Sel­ska­pet har der­med 12.818.062 ak­sjer i SR-Bank to­talt, som til­sva­rer 5,012 pro­sent.

FoTo: eI­vIND YggeSeTh

FørsT saLg, sÅ kjøP: hos Spa­reBank 1 SR-Bank og adm. di­rek­tør ar­ne austreid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.