En ny lakse­vår

Finansavisen - - BØRS & MARKEDER -

enn det var for ikke alt for man­ge må­ne­der si­den.

Ge­ne­relt har Spa­rebank 1 Mar­kets en kjøps­an­be­fa­ling på hele sek­to­ren nå, med unn­tak av SalMar.

Foto: Iván Kver­Me

CHILLER I CHI­LE: Det er ikke sik­kert ut­vik­lin­gen i

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.