– Over­dre­ven pes­si­mis­me

Finansavisen - - RÅVARER KRAFT - CHRISTER TEI­GEN

Hittil i år har Brent-kon­trak­ten ste­get fra rundt 53 dol­lar fa­tet til rundt 61 dol­lar fa­tet. Opp­gan­gen kom­mer etter at pri­se­ne stup­te fra 86,71 på sitt høy­es­te til 50,26 dol­lar fa­tet på sitt la­ves­te i slut­ten av 2018.

– Pes­si­mis­men blant mar­keds­ak­tø­rer ved slut­ten av året var over­dre­ven, så vi ven­ter pris­opp­gang. Li­ke­vel, hvis pri­se­ne skal fort­set­te opp, er OPECs til­tak nød­ven­di­ge, sier rå­vare­sjef Eu­gen Wein­berg i Com­merz­bank til Bloomberg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.