aker energy

Finansavisen - - AKER ENERGY HAR FUNNET OLJE I GHANA -

Akers sat­sing på olje­le­ting og -pro­duk­sjon i Gha­na.

Eid av Aker (50 pro­sent) og Kjell Inge Røk­kes TRG (50 pro­sent)

Kjøp­te i fe­bru­ar ak­sje­ne i Hess Gha­na, op­ra­tø­ren av De­ep­wa­ter Ta­no Ca­pe Three Points-blok­ken for 100 mil­lio­ner dol­lar. 25 mil­lio­ner dol­lar ble be­talt idet trans­ak­sjo­nen ble full­ført, mens de res­te­ren­de mil­lio­ne­ne skal be­ta­les ved inn­le­ve­ring av plan for ut­vik­ling. Sel­ska­pet ven­ter å le­ve­re en plan for ut­vik­ling til gha­ne­sis­ke myn­dig­he­ter i lø­pet av førs­te halv­år 2019 og kan va­ere i pro­duk­sjon fra slut­ten av 2021.

Sel­ska­pet har i dag rundt 90 an­sat­te, og kon­to­rer på Forne­bu og Accra, Gha­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.