BO­LIG­TEM­PEN 2018

Finansavisen - - BOLIG -

Fi­nans­avi­sen har spurt 20 eks­per­ter om de­res an­slag for bo­lig­pri­se­ne i Nor­ge i 2018.

Ansla­ge­ne er ba­sert på 12-må­ne­ders­veks­ten gjen­nom året for lan­det.

Gra­fikk:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.