The New York Ti­mes

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

Nye lo­ver om dyre­slak­ting i Bel­gia kan va­ere et røyk­tep­pe for for­dom­mer mot jø­der og mus­li­mer. De som vir­ke­lig bryr seg om dyre­vel­ferd, bør va­ere for­sik­ti­ge med å ha fel­les sak med høyre­vrid­de na­sjo­na­lis­ter som øns­ker å gjø­re det vans­ke­li­ge­re for re­li­giø­se mi­no­ri­te­ter. En re­ell sam­ta­le om å ba­lan­se­re dyre­ret­tig­he­ter og re­li­gions­fri­het kan bare skje hvis den er fri for skjul­te for­dom­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.