Fi­nan­ci­al Ti­mes

Finansavisen - - FINANSAVISEN MENER -

Etter Kims fra­tre­del­se på man­dag, vil­le det va­ere eks­tra­or­di­na­ert der­som Do­nald Trump til­la­ter en ikke-ame­ri­kansk er­stat­ning. Ver­dens­ban­kens le­der går til en ame­ri­ka­ner, le­de­ren for Det in­ter­na­sjo­na­le penge­fon­det er all­tid euro­pe­isk. Kan­skje mer enn noen­sin­ne er det­te ti­den for at Ver­dens­ban­kens pre­si­dent ut­nev­nes på me­rit­ter, ikke bare na­sjo­na­li­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.