Kjøp­te i Npro for 19 mil­lio­ner

Finansavisen - - NY SJEFØKONOM I AKER - Fa

John Fred­rik­sens Ge­ve­ran Tra­ding har kjøpt 1.766.365 ak­sjer i Nor­we­gi­an Pro­per­ty (Npro) til en kurs på 10,80 kro­ner, frem­går det av en børs­mel­ding pub­li­sert et­ter Oslo Børs’ stenge­tid fre­dag.

To­talt be­tal­te Ge­ve­ran drøyt 19 mil­lio­ner kro­ner for Npro-ak­sje­ne.

Et­ter han­de­len har Ge­ve­ran 328.234.704 ak­sjer i ei­en­doms­sel­ska­pet.

Det til­sva­rer 59,85 pro­sent av ak­sje­ne og stem­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.