Skry­ter på seg ek­te­skap

Finansavisen - - DOVRE-PORTEFOLJEN -

I et brev til Olje- og energi­de­par­te­men­tet skri­ver stor­in­ves­to­ren Tor Olav Trøim at han har hatt et møte med topp­le­del­sen i Na­e­rings­de­par­te­men­tet om kjøp av ak­sjer i Ya­ra, hvor sta­ten ei­er 40 pro­sent, og Trøim skri­ver at med på mø­tet var «min kone» Ce­lina Mi­del­fart.

Det er sik­kert man­ge som kun­ne tenkt seg ek­te­skap med Ce­lina Mi­del­fart, men fore­lø­pig er hun ikke gift med noen, ei hel­ler Trøim.

Men beg­ge ei­er ak­sjer i Ya­ra.

FOTO: NTB SCANPIX

EI EK­TE­PAR: Tor Olav Trøim og Ce­lina Mi­del­fart.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.