Po­pu­list­hånd­bo­ken fun­ge­rer

Finansavisen - - DOVRE-PORTEFOLJEN -

Sp-le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum fått hard med­fart fra avis­kom­men­ta­to­rer med på­stand om at Sp-le­de­ren ofte ret­ter kri­tikk mot en ude­fi­nert eli­te i Oslo som ikke for­står folk i dis­trik­te­ne og at re­gje­rin­gen ikke lyt­ter til van­li­ge folk.

Nå ryk­ker nest­le­der An­ne Beathe K. Tvin­ne­reim ut:

– Sen­ter­par­ti­et pe­ker på helt re­el­le in­ter­esse­mot­set­nin­ger. Det må vi få lov til uten å bli kalt po­pu­lis­ter, sier hun til Dags­avi­sen.

Sen­ter­parti­le­del­sen har åpen­bart lest nok et ek­sem­pel i po­pu­list­hånd­bo­ken.

FOTO: NTB SCANPIX

RADARPARET: Nest­le­der An­ne Beathe K. Tvin­ne­reim og le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.