KOM I GANG

Vår guide til de for­skjel­li­ge spill­mo­du­se­ne og hva de in­ne­bæ­rer.

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Innhold -

Du har las­tet ned spillet, og nå står du klar til å knu­se mot­stan­der­ne dine? Greit nok, men al­ler først bør du vite hva man fak­tisk gjør i Fortnite. Her er vår guide til spil­lets grunn­leg­gen­de ele­men­ter.

Du har las­tet ned spillet, la­det opp kon­trol­le­ren din, og nå er det klar for å spar­ke fien­den bak. Da er det bare ett valg som gjen­står: Hvil­ken spill­mo­dus skal du prø­ve deg på?

Fortnite Battleroyale spillmoduser, har flere­u­li­ke hvor­av tre er per­ma­nen­te, mens en hånd­full and­re kom­mer og går litt som de vil. Her er en full­sten­dig guide over de uli­ke mo­du­se­ne og hva de in­ne­bæ­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.