BATT­LE PASS OG UTFORDRINGER

Finn ut hvor­dan Batt­le Pass, utfordringer og Sea­son Le­vel fun­ge­rer.

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Hvis du vi­ser fer­dig­he­ter og mot på slag­mar­ken i det vir­ke­li­ge liv, er for sann­syn­lig­he­ten stor at noen gir deg en me­dal­je el­ler tre når kri­gen er over. Det sam­me gjel­der for så vidt også i Batt­le er, jo Royale – jo flin­ke­re du du i bed­re be­løn­nin­ger får spillet. Så la oss for­kla­re hvor­dan Batt­le­pass, utfordringer og Sea­son Le­vel fun­ge­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.