LOCKER OG ITEM STORE

Alt du tren­ger å vite om Locker og Item Store.

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Fortnite hand­ler ikke bare om å – det er være den beste til å sky­te den best mye pre­sti­sje i det å være kled­de også.

du Alle Batt­le­pass-be­løn­nin­ge­ne lag­res lå­ser opp må blant an­net det skjer. Og et sted, og Locker er der du vil ha i Locker, hvis du ikke fin­ner det pluk­ke opp kan det ten­kes at du kan Store. Du må noe nytt ogs­ti­lig i Item er ikke alle være rask dog, for det væ­ren­de i gjen­stan­der som blir er litt so­met bu­tik­ken for all­tid. Det Fri­day! skik­ke­lig salg på Black

du tren­ger Her for­tel­ler vi deg alt Store, å vite om Locker og Item gjen­stan­de­ne men husk at alle dis­se får in­gen bare er kos­me­tis­ke. Du kjø­pe ting, og det for­de­ler i kamp ved å noe som helst i er helt fri­vil­lig å kjø­pe spillet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.