V-BUCKS

Vi for­tel­ler deg deg du må vite om Fort­ni­tes va­lu­ta.

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Du har kan­skje ikke be­talt et rødt øre for å las­te ned og spil­le Fortnite, men hvis du vil skaf­fe deg litt «bling» til fi­gu­ren, må du an­ta­ge­lig være vil­lig til å spytte­ut noen kro­ner etter hvert.

Fortnite be­nyt­ter seg imid­ler­tid ikke av kro­ner og øre. Som så man­ge and­re spill, har også Fortnite sin egen va­lu­ta – den he­ter V-bucks. Du kan kjø­pe V-bucks for ekte pen­ger, el­ler få dis­se ut­le­vert ved å spil­le spillet. Det finne­sogså fle­re nett­si­der som prø­ver å lok­ke deg til seg med «gra­tis V-bucks», men dis­se er nes­ten all­tid bare lu­re­ri.

Her er alt du tren­ger å vite om spill­pen­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.