SQUAD

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Squad er stort sett det sam­me som Duo, bare at du nå kan hav­ne i en grup­pe på opp­til fire spil­le­re. Det er frem­de­les bare 100 spil­le­re to­talt.

De beste grup­pe­ne jak­ter sammen, gjen­opp­li­ver hver­and­re når noen dør og de­ler vå­pen og am­mu­ni­sjon når det er nød­ven­dig. Hvis du kan sam­le tre and­re ven­ner, er det­te en flott spill­mo­dus for dere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.