SE OPP FOR TIL­BUD

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Det er lurt å hol­de øye med Fortnite-bu­tik­ken – av og til duk­ker det opp spe­si­el­le til­bud du så ab­so­lutt bør få med deg. Hvis du er ny til spillet, kan du for ek­sem­pel fin­ne in­tro­duk­sjons­pak­ker, slik som en Star­ter Pack. Den vi har tatt bil­de av her gir deg 600 V-bucks, et Ro­gue Agent-ko­sty­me og en rygg­sekk for snaut 40 kro­ner – det­te er cir­ka halv­par­ten av pri­sen på 1 000 V-bucks-pak­ken.

Si­den ko­sty­mer ofte kan kos­te godt over 1 000 V-bucks på egen­hånd, er det­te et svært godt til­bud ... til tross for at du en­der opp med et ko­sty­me som svært man­ge and­re spil­le­re kom­mer til å ha. Men det gjør vel egent­lig ikke så mye.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.