AUDIO

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Man­ge av dis­se inn­stil­lin­ge­ne er svært selv­for­kla­ren­de. Hvis mu­sik­ken i spillet går deg på ner­ve­ne, er det bare å skru av mu­sik­ken helt; hvis du er lei av åtte­årin­ger som kal­ler deg «noob», er det bare å skru av tale-chat; og så vi­de­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.